Údržba trávníků

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU SETÍM SE ZÁVLAHOU

  • úprava a srovnání zeminy na stavebním pozemku
  • vysetí trávníku

 

OŠETŘENÍ TRÁVNÍKU VERIFIKACÍ

  • verifikace
  • odvoz zeminy
  • prosetí
  • hnojení
  • provzdušňování
  • pískování

 

SEKÁNÍ TRÁVY

 

VERTIKULACE TRÁVNÍKU

  • pískování
  • vertikulace